Hirren suosio kasvaa myös julkisissa kohteissa. Kuvassa Kauppis-Heikin koulu Iisalmessa.

Hirren suosio kasvaa

Hirsi on pessyt kasvonsa ja uudistanut imagonsa.
   – Hirren kysyntä lisääntyy ja markkinaosuus kasvaa. Yrityksissä on käynnissä mittavia investointeja ja tuotekehityshankkeita, Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtajana huhtikuussa aloittanut Seppo Romppainen tiivistää.

Hirren suosion kasvun taustalla on Seppo Romppaisen mukaan monta asiaa. Yritykset ovat kehittäneet uusia hirsi- ja salvostyyppejä sekä modernia hirsiarkkitehtuuria. Hirrelle on tullut uusia käyttökohteita.
   Uusien talomallien ansiosta kaavoittajien suhtautuminen on muuttunut. Hirsitalot ovat tulleet myös kaupunkeihin.
   – Kymmenen vuotta sitten omakotitaloista 11 prosenttia oli hirsirunkoisia. Nyt jo lähes joka neljäs myytävä talopaketti on hirrestä, Romppainen kertoo.
   Matalien kerrostalojen rakentamisessa hirrellä on Romppaisen mukaan paljon mahdollisuuksia.
   Hirsitaloteollisuus ry:n jäsenyritysten valmistelema uusi strategia tähtää kasvuun. Sitä haetaan viennistä, mutta kotimaassakin on kasvunäkymiä.

Puu on terveellinen materiaali

Hirrellä on Romppaisen mukaan useita etuja, joista on tutkittua tietoa. Puu vaikuttaa myönteisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Puu esimerkiksi laskee sydämen sykettä ja alentaa stressitasoa.
   – Havupuupintojen antibakteerisuus. Kyky tasata huoneilman kosteutta, minkä ansiosta hirsitalossa on hyvä sisäilmasto. Hyvä akustiikka. Puu on esteettinen ja lämmin luonnonmateriaali, joka tutkimusten mukaan vetää ihmistä puoleensa, hän listaa.
   Yksiaineisena hirsi on kosteusteknisesti luotettava materiaali, Romppainen huomauttaa.
   – Hirressä ei ole rajapintoja, joihin kosteus voisi tiivistyä ja varastoitua.

Hirrellä on hyvä hiilikädenjälki

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Uudisrakentamisen energiatehokkuutta kiristämällä päästöjä ei enää juurikaan voi vähentää, vaan päästöjä aiheuttavia materiaaleja pitää korvata hiilidioksidia sitovilla ratkaisuilla.
   Hirrellä on Romppaisen mukaan hyvä hiilikädenjälki.
   – Hirsi on uusiutuva. Sillä on kyky varastoida hiilidioksidia koko elinkaarensa ajaksi. Hirren valmistusprosessi on energiatehokas, sillä työstämisessä syntyvissä sivutuotteissa on enemmän energiaa kuin työstettäessä kuluu. Hirsi kestää ja sitä voi kierrättää.
   Romppainen ennakoi rakentamiseen suurta murrosta, kun hiilijalanjäljen laskenta tulee osaksi rakennuslupaa jo lähivuosina.

Hirsi on vakiintunut julkisissa kohteissa

Hirsi on tullut vahvasti myös julkiseen rakentamiseen. Suosion kasvun syynä on usein entisten rakennusten sisäilmaongelmat.
   – Hirsi on tullut julkiseen rakentamiseen jäädäkseen. Se sopii hyvin esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten rakentamiseen. Käyttö lisääntyy sitä mukaa, kun arkkitehdit yhä enemmän harjaantuvat hirsikohteiden suunnittelussa, Romppainen toteaa.

Hirsi pärjää hintakilpailussa

Romppaista harmittaa, että esimerkiksi kunnissa hintavertailua tehdään usein pelkästään materiaalien kesken ilman asentamisen ja pintakäsittelyn kustannuksia.
   – Hirsi on helppo ja nopea asentaa. Kun mukaan lasketaan lopulliset kustannukset, hirsi on hyvin kilpailukykyinen. Puurakentamisen etuihin kannattaa perehtyä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.
   Kokemusten perusteella puurakentaminen parantaa kunnan imagoa. Romppainen kannustaakin kuntia kirjaamaan puurakentamisen strategiaansa.
   – Useat suuret kaupungit, esimerkiksi Tampere ja Turku, ovat näin jo tehneet.

Tuulikki Huusko

PALVELEMME
Huzza Oy
Kainuuntie 9
88900  KUHMO
Puhelin 044 332 5330 Sähköposti info(at)huzza.fi

YHTEISTYÖSSÄ

MENU