Viestintätoimisto Huzza

Viestintätoimistomme toiminnan lähtökohtana on yrittäjinä toimivien Tuulikki ja Martti Huuskon vuosikymmenten aikana hankkima monipuolinen ammattitaito ja asiantuntemus. Omia näkökulmiaan yrityksen toimintaan tuo myös yrittäjäpariskunnan jälkikasvuun kuuluva Juho Huusko.
Meidät löydät verkko-osoitteesta https://www.huzza.fi

Tuulikki Huusko
Taloustieteiden maisteri (pääaineet yrityksen laskentatoimi, kansantaloustiede)

Puhelin 044 332 5333
Sähköposti tuulikki.huusko(at)huzza.fi

Tuulikki on yritystoiminnan kehittämisen ammattilainen. Hän on toiminut Kuhmossa vaativissa ja monipuolisissa elinkeinojen kehittämistehtävissä 25 vuotta. Tänä aikana erityisesti puutuote- ja matkailualan yritystoiminta tuli tutuksi ja työskentely alan kehittämisverkostoissa oli tiivistä.

Tehtäviin kuului muun muassa puurakentamista edistävän Woodpoliksen toiminnan kehittäminen. Kymmenen vuotta kestäneeseen työjaksoon sisältyivät muun muassa Woodpoliksen koulutustehtaan perustaminen, sen kaksi laajennusta, CLT-levyn valmistuksen sekä puuelementtitehtaan toiminnan käynnistyminen Kuhmossa. Tuulikki on toiminut aiemmin myös Kainuun Puualan Kehityskeskuksessa vastuualueena viestintä.

Tuulikin uraan sisältyy monipuolinen kokemus yksityisen ja julkisen sektorin tehtävistä. Hän on hoitanut kuntien taloushallinnon esimiestehtäviä, työskennellyt toimittajana ja opettajana sekä tutkijana.

Kaikissa tehtävissä on korostunut viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys. Työelämässä on hallittava yritykselle ja itselle tärkeistä asioista kertominen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Yhtä tärkeää on muistaa kuunnella ja kuulla heidän mielipiteensä ja tarpeensa.

Tuulikki haluaa kehittää kotiseutuaan myös vapaa-ajalla. Tällä hetkellä hän on Rajasotilaskotiyhdistyksen Kuhmon osaston sihteeri. Myös aktiivinen toiminta Kuhmon Rotaryklubissa tarjoaa mielekkäitä haasteita. Niihin on kuulunut muun muassa vuosina 2014 ja 2017 järjestetyt nuorten yrittäjyys- ja johtajuuskurssit.

Tuulikki on Kainuun Puumiehet ry:n sekä Kainuun Ekonomit ry:n jäsen.

Martti Huusko
Päätoimittaja, emeritus

Puhelin 044 332 5330
Sähköposti martti.huusko(at)huzza.fi

Pitkän linjan viestinnän asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus työstä taloustoimittajana ja paikallislehtien päätoimittajana. Tänä aikana hän on nähnyt tiedotusvälineiden murroksen ja muutoksen ajan tasaisesti tietoa tuottaviksi monimediakanaviksi.
Martti toimi 1980-luvun puolivälistä lehtien taloustoimittajana Etelä-Suomi-lehdessä ja päätoimittajana Perhonjokilaaksossa.

Paluu juurille Kainuuseen tapahtui vuonna 1989, jolloin alkoi työ Kuhmolaisen päätoimittajana.
Vuodesta 2010 lähtien tehtäväkenttä laajeni päätoimittajuuteen Sotkamo-lehdessä ja myöhemmin myös Ylä-Kainuussa.

Martin työkokemukseen kuuluu 1980-luvun alkuvuosina kokemus Hämeessä, jolloin hän hoiti Hämeen maakuntaliiton maakuntasihteerin tehtävää, josta hän siirtyi vuonna 1982 Kymen Yrittäjien toimitusjohtajaksi.

Sanomalehtityön rinnalla Martti on ollut aktiivinen toimija monissa järjestöissä.
Tehtäviin yrittäjäjärjestössä on kuulunut Kuhmon Yrittäjien puheenjohtajuus sekä pitkä, edelleen jatkuva toiminta Kainuun Yrittäjien hallituksessa. Lisäksi hän edusti Kainuuta Suomen Yrittäjien Keskusliiton (SYKL) liittovaltuustossa ja hallituksessa.
Päätoimittajan tehtävien lisäksi Martti kuului Sanomalehtien Liiton toimitusjaostoon ja Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen hallitukseen sekä toimi Pohjois-Suomen Paikallislehtiyhdistyksen puheenjohtajana.

Koska urheilu on kiinnostanut Marttia monipuolisesti, hän oli 1990-luvulla mukana Kuhmon Kivassa seuran puheenjohtajana, Kuhmon Kiva-Pesiksen puheenjohtajana sekä Pohjois-Suomen Pesiksen hallituksessa.
Yksi mielenkiintoisimmista urheilusektorin tehtävistä Martilla oli olla mukana Kainuun Liikunnan perustamisessa ja sen hallituksessa. Kainuun Liikunnan toiminnan huippuhetkiin kuuluivat vuoden 2001 Euroopan Nuorten talviolympiafestivaalit.
Kainuun liikunnan puheenjohtajana hän toimi vuosina 2008-2011.

Martti arvostaa veteraanisukupolvien, miesten ja naisten, taistelua Suomen itsenäisyyden puolesta talvi- ja jatkosodassa sekä rauhan jälkeen heidän tekemäänsä jälleenrakentamistyötä kohti nykyistä hyvinvointia, josta saamme nauttia. Siksi Martti toimii itse aktiivisesti veteraanien hyväksi sekä on mukana eri maanpuolustusjärjestöissä.

PALVELEMME
Huzza Oy
Kainuuntie 9
88900  KUHMO
Puhelin 044 332 5330 Sähköposti info(at)huzza.fi

YHTEISTYÖSSÄ

MENU